Fotografies i cròniques de concerts. (Totes les fotografies © Joan Enric Clofent)