Fotografies i cròniques de concerts. (Totes les fotografies © Joan Enric Clofent)

Enrico Rava, Auditori de Barcelona (04/02/09)

Enrico Rava, presentant en exclusiva a Espanya el seu nou projecte "New York Days".

Mentre el jazz contemporani europeu viu un dels millors moments creatius les noves generacions de músics americans assoleixen el seu zenit artístic. La unió d'aquests dos moments ens va portar ahir a un concert amb tota la sensibilitat creativa d'una nova formació de luxe. Rava, Bollani, Grenadier, Ballard i Blake. Un quintet de luxe dins del cicle ECM Barcelona L'Auditori Series.

No hay comentarios: